עודף ברזל והרעלת ברזל, יש דבר כזה

ישנם מנגנונים מורכבים של ספיגת ברזל מהמזון ותפקידם לווסת את הספיגה של ברזל על פי הצורך. שיבושים במנגנונים אלו הם הגורם העיקרי לעודפי ברזל.